top of page

Choose your pricing plan

 • 3 Shiatsu treatments

  140£
  Valid for 6 months
  • Shiatsu
 • 6 Shiatsu Treatments

  275£
  Valid for 9 months
  • shiatsu
bottom of page