top of page

Choose your pricing plan

 • 3 Shiatsu treatments

  140£
  Valid for 3 months
  • Shiatsu
 • 6 Shiatsu Treatments

  280£
  Valid for 7 months
  • shiatsu
bottom of page